شعری از غاده السلمان شاعر سوریه ای:

                              اگر به خانه من آمدی

                           برایم مداد بیاور,مداد سیاه

                      می خواهم روی چهره ام خط بکشم

                        تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم!

              یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم

                   یک مداد پاک کن بده برای محو لب ها

         نمی خواهم کسی به هوای سرخیشان سیاهم کند

             یک بیلچه تا تمام غرایز زنانه را از ریشه در آورم

      شخم بزنم وجودم را...بدون اینها راحت تر به بهشت می روم ...

       گویا....!

         یک تیغ بده,موهایم را از ته بتراشم,سرم هوایی بخورد و

                  بی واسطه روسری کمی بیاندیشم!

                     نخ و سوزن هم بده,برای زبانم

                  می خواهم....بدوزمش به سق...

                  اینگونه فریادم بی صدا تر است!

                          قیچی یادت نرود...

            می خواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور کنم!

                      پودر رختشویی هم لازم دارم

                     برای شست و شوی مغزی!

                مغزم را که شستم پهن می کنم روی بند

              تا آرمان هایم را باد با خود ببرد به آنجایی که

                            عرب نی انداخت....

                        میدانی که؟باید واقع بین بود!

                     صدا خفه کن هم اگر گیر آوردی بگیر

                     می خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب

                         برچسب فاحشه میزنندم,

                       بغضم را در گلو خفه کنم....!

                       یک کپی از هویتم را می خواهم

                       برای وقتی که خواهران و برادران دینی

              به قصد ارشاد,فحش و تحقیر تقدیمم می کنند

                         به یاد بیاورم که کیستم....!

                       تو را به خدا...اگر جایی دیدی حقی

                 می فروختند برایم بخر...تا در غذایم بریزم

                      ترجیح می دهم خودم قبل از دیگران

                                حقم را بخورم....!

                      سر آخر اگر پولی برایت ماند برایم

                         یک پلاکارد بخر به شکل گردنبند

                                بیاویرم به گردنم....

                        و رویش با حروف درشت بنویسم

                                من یک انسانم

                          من هنوز یک انسانم....!