بابا یکی به به داد من برسه.آهااااااااااااااای مردم  بیاید ببینید یکی اینجا می خواد خودکشی کنه ولی جرأت نداره...گریهگریهگریه

یکی نیس بگه آخه نونت نبود آبت نبود مهندس شدنت چی بود این وسط؟؟کلافه

توروخدا نرید دانشگاه منم که رفتم پشیمون شدم هیچ جوری ام قسمت نیس بیام بیرون انگارمنتظر

مگه دلشون میاد منو فارغ التحصیل کنن آخه؟خو دلشون واسم تنگ میشه دیگهعینک

بخدا به عمرم انقدر واسه درس و نمره حرص نخورده بودم که تو این دانشگاه جدیده خوردم...کلافه

ای خداااااااااااا چرا استادی که تا ترم پیش مثه آب خوردن امتحان می گرفته و نمره می داده الان 9 رو 10 نمیده؟؟

چرااااااااااااااااااااااا؟؟

خو چون من اومدم اینجا دیگه...از خود راضی

آخ که دلم میخواد با سر برم تو دیوااااااااار این مغز نداشتم بپوکه...دل شکستهعصبانی

یعنی میشه پاس شم مشروط نشم؟اووووهووووم؟خیال باطل