امروز تولدم بود اما دلم گرفته 1عاااااااااالم...افسوسگریه

1متنم نوشتم که بزارما اما حوصله نداشتم...افسوس

نمیدونم به دنیا اومدم که متولد بشم یا متولد شدم که به دنیا  بیام...سوال

به هرحال بین این 2 تا خیلی فرقه...متفکر