سلام  تا حالا شده بخوای آپ کنی اما نتونی بنویسی...؟؟؟چشمکمتفکرخیال باطل

الان درست همین حس و حالو دارم...افسوس

میدونم چی میخوام بگما ااااا ولی مگه  این مغز نداشتم  کمکم میکنه...ابلهیول

به هر حال منکه نمیدونم چی بگم هرکی هرچی دوس داره  الان نوشته باشم  بخونه...نیشخند

هاهاااا مطمئنم الا ن هیشکی نفهمید که چی گفتم جز 1 قشر خاصخندهنیشخنداز خود راضی