نمیدونم این کلمه(اعمال شاغه)رو درست نوشتم یا نه ولی هرچی که هست دیکتم از پسرا قوی تره...

راستش از کسی م روم نشد بپرسم، خو با 1عمر درس خوندن  میرفتم زیر سوال..

یکی نیس  بگه آخه دختر ,مهندس شدنت چی بود آخه..

اصن تقصیر من نیس که این استاده خوب نیس بخدا...

وگرنه من الان پروژه هام تمومیده بوووود...

.

.

.

یعنی یه همچین دانشجوی کوشایی م من...

خدایااااااا به دادم برس چرا هیشکی نیس به این بنده ی مهربونت کمک کنه  آخه؟؟؟؟؟