مرضی.17سالگی:وای خدا جونم ینی میشه این کنکور لعنتی تموم شه من یونی قبول

شم؟؟؟شهرستانم اصلا نمیرم فقط تهران

مرضی18 سالگی:خدایا شکرت بالاخره منم میرم دانشگاه حالا شهرستان مگه چشه

طوریم نمیشه که تازه قوی ترم میشم.

مرضی 20سالگی:اه چرا تموم نمیشه.خسته شدم دیگه.این مدرک کاردانیمو بگیرم

بمیرمم دیگه نمیام کاشان.

مرضی 21سالگی:ینی دوباره کنکوووووووووور؟؟؟؟؟؟ناراحت

مرضی هنوز21سالگی:من فقط کارشناسی قبول شم دیگه هیچ غمی ندارم.50

ترمم طول بکشه عب نداره ولی کاشان نباشه

مرضی 22سالگی:سلام مرضی مژده بده قبول شدی.کجااااااااااا؟؟؟؟؟؟

کاشاااااااااااان

گریهگریهگریه(این منم بعد از شنیدن خبر)

مرضی 24سالگی:من نخوام مهندس شم کیو باید ببینم آخه؟؟؟؟

مرضی همین الان تو اتاقش:خدا جونم خیلی دوست دارم خواهش میکنم کمکم کن

این ترم آخرم تموم شه...

مرضی تابستوووون:واااااااای نه کنکور اررررشد.

مرضی...سالگی:در راه علم جان باخت.افسوس