به ملت عزیز ایران تبریک میگم بابت:

زیر آب رفتن تخت جمشید

ممنوع شدن کراوات

گران شدن صعودی شیر

تحریم شدن ایران از نظر تمام روابط بین المللی از 11ام

آزادی عمل بسیجیان در هفته ی جنگ...

.

.

.

.

.

بازم بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنها موردی که آزادی عمل دارید مرگ روحی و جسمیه عزیزان که اونم پول

میخواد که نداره هیشکی الحمد...!