نبشتگی های مرضی

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان با دگران،وای بحال دگران

این نیز بگذرد...................................................................

   امروز 3شنبه.30خرداد1391 امتحان دارم با 1کوه جزوه که پراز علامت سواله... خودمم شبیه 1علامت سوال بزرگم... ذهنم درگیره.مغز نداشتم خستس.حس درس خوندن ندارم. 2تا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 78 بازدید
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
20 پست
زندگی
1 پست
دل_گرفته
1 پست
رویا
1 پست
کاشان
1 پست
کاردانی
1 پست
دانشجو
2 پست
دنیا
1 پست
پشه
1 پست
تابستون
1 پست
پروژه
1 پست
اعمال
1 پست
چشم
1 پست
تعمیرکار
1 پست
اسمس_غم
1 پست
خدا
1 پست
دورویی
1 پست
افسانه
1 پست
بهانه
1 پست
پوج
1 پست
خنگ
1 پست
مهندس
1 پست
مشروط
1 پست
خوش_شانس
1 پست
دروغ
2 پست
محبت
1 پست
عزیزم
1 پست
آزار
1 پست
اندوه
1 پست
غم
1 پست
دل_شکسته
2 پست
سرمایه
1 پست
عشق
4 پست
فراموشی
1 پست
خاطره
2 پست
سنگ_سار
1 پست
پینوکیو
1 پست
دماغ
1 پست
صفر
1 پست
ارزش
1 پست
لحظه
1 پست
آه
1 پست
بودن
2 پست
نبودن
2 پست
خط
1 پست
اشتباه
1 پست
دفتر
1 پست
زخمی
1 پست
لگدمال
1 پست
برفمرضی
1 پست
اشکسکوت
1 پست
جنسخدایخ
1 پست
سرما
2 پست
له_شدن
1 پست
رفتن
1 پست
ماندن
1 پست
مرضی
1 پست
بغض
1 پست
غرور
1 پست
خدایا
1 پست
نقاش
1 پست
دل
1 پست
چادر
1 پست
سیاه_پوش
1 پست
عزادار
1 پست
ساده
1 پست
غریبه
1 پست
زمستان
1 پست
بهار
1 پست
پاییز
2 پست
فکر
1 پست
کوری
1 پست
چشم_هایم
1 پست
سکوت
1 پست
مهمانی
1 پست
نبوس
1 پست
پایان
1 پست
سراب
1 پست
غم_انگیز
1 پست
چشمانم
1 پست
رهایی
1 پست
دستانم
1 پست
!...هه هه
در این دنیایه عاقلان بگذار من دیوانه باشم ...تمام و دیگر هیچ