پایان

                                 چه شیرین آمدی اما چه پایان غم انگیزی

                                بهاری بودم و قبلم نمی دانست که پاییزی

                                  تمام لحظه هایم پر ز رویای تو را دیدن

                                 چه رویای دل انگیزی,چه رویای دل انگیزی

                                  تمام حرفهایت پر ز تلخی های شیرینی

                          گمان کردی که میدانی ولیکن تو,کم آوردی زلبریزی

                          جوانی را ببوسیدم رهاکردم,گذشتم ازخودم آسان

                           به این امید و روی خوش که تو ازعشق سر ریزی

                                        خیال خام و خواب و آرزو با هم

                            ندانستم که در جام شرابم تو سراب آرزو ریزی

                            تمنای تورا کردم,سراسر بغض و صد خواهش

                           چه عشق وهم انگیزی,چه عشق وهم انگیزی

                              زمانی عاشقت بودم ,ولی قدرم ندانستی

                               چه پایان غم انگیزی,چه پایان غم انگیزی

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
علیرضا فروهر

تمام لحظه هایم پر ز رویای تو را دیدن چه رویای دل انگیزی,چه رویای دل انگیزی خیلی این بیت رو دوست دارم خاطرات خوبی رو یادم آورد [گل][گل][گل][گل][گل]