عروسک

چشم درچشم من دوختی....

خودت هم نمی دانستی که چرا دوستم داری!

اما من خوب می دانستم که بچه ها همیشه عروسک های تازه شان را

دوست دارند.....

/ 1 نظر / 14 بازدید

خداوند چگونه عمل مي كند؟ آيا خداوند مانند انسان ها عمل مي كند؟ نظر خدا مانند نظر انسان نيست خداوند به هر که بخواهد مي‌بخشد بازنويسي سخنراني استاد در گفتگو با جمعي از اقليتهاي مذهبي در سال 1376 دروب لاگ آمین می ماند بخوانید: http://aminmimanad.mihanblog.com