یاد کاشان بخیر

به خاطرت از شهری سفر کردم که تمام خاطرات جوانیم را در خود جای داده بود!به خیالم به

دنبال جرعه ای آرامش بودم.

اما........

غافل ازینکه این آرامش,آرامش قبل از طوفان بود...!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
حدیث

نگو که همش خاطرات بده خداییش خاطرات خوبم داره