بهانه

شاید اگر دوستت نداشتم برای همیشه در کنارم می ماندی!فقط به این بهانه که دیگر

کسی نبود که اشتباهاتت را به تو گوشزد کند,اکنون من در کنارت نیستم وتو میتوانی تا

دلت می خواهد آگاهانه  اشتباه کنی!تو آزادی....

اما....!کاش میدانستی که بهای این آزادی,نابودی زندگیت بود!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید