حکایت لبخند

لبخند که می زدی انگار دیگه هیچی از این دنیا نمی خواستم,غافل از اینکه لبخندت لبخند

خداحافظی بود و نیشخند به سادگی و کودکی من...!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
حدیث

(دوستت دارم) تیکه کلامی بود که من بی جهت به آن تکیه کرده بودم.