سرنوشت

و من چه زود شب شده ام...!

و می دانم....

تا نباشی صبح نمیشوم....!!!

/ 4 نظر / 30 بازدید
سید حسین

اگر مي داني در اين جهان كسي هست كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير مي كند وصداي قلبت آبرويت را به تاراج ميبرد ، مهم نيست كه او مال تو باشد ، مهم اين است كه فقط باشد : زندگي كند ، نفس بكشد و لذّت ببرد

ژن كاذب

و شايد وقتي آمدي چقدر براي صبح شدنم دير شده باشد .. [گل][گل]

محک

صبح بشو و ببین آفتاب از پس کوه های بلند سرک میکشد در زندگی ...

نگاه کویر

گلوی شب دست من است دلم در امروز جا مانده فردا هرگز نخواهد رسید! خیلی خوب