# رفتن

فقط همین یک آرزو

                       کاش قصّه ی رفتنت هم                                              مانند قصّه ی                                                         ماندنت                                                                 کوتاه بود...!             ادامه مطلب
/ 10 نظر / 9 بازدید